PROS

Regulamin reklamacji (instrukcja dla Klienta)

1. Przed wysyłką produktu należy pobrać z naszej strony,  wypełnić kartę reklamacyjną i przesłać ją do działu obsługi klienta.

Karta_Reklamacyjna_AJ_GROUP.doc

Karta_Reklamacyjna_AJ_GROUP.pdf

2. W prawym górnym rogu karty znajduje się miejsce na numer reklamacji. Prosimy o utworzenie go według następującej formuły: data wypełnienia (rrrr.mm.dd.) oraz nazwa Państwa firmy lub nazwisko, np „2018.06.20.POPRAWNY”.

3. Następnie zapakować produkt w sposób bezpieczny i załączyć Kartę Reklamacyjną, oraz dowód zakupu. PRODUKT MUSI BYĆ CZYSTY I SUCHY!

4. W razie otrzymania produktu brudnego i/lub mokrego, rezerwujemy sobie prawo do odrzucenia reklamacji. Związane jest to tak z możliwościami serwisowymi, jak i zdrowiem i bezpieczeństwem naszych pracowników.

5. Po zapakowaniu prosimy wysłać produkt na adres: AJ GROUP Sp. z o.o., ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto. W celu przyspieszenia obsługi, prosimy o umieszczenie na pudełku numeru reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wysyłki.

7. Administratorem Twoich danych osobowych jest AJ Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bursztynowej 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto.

Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.