PROS

Zwrot i wymiana

FORMULARZ ZWROTU

Zwrot towaru

Jeśli zechcesz zwrócić towar zakupiony na stronie waderspros.com, odeślij go w ciągu 14 dni na własny koszt, wraz z formularzem, na adres:

AJ Group Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska
62-571 Stare Miasto

z dopiskiem „ZWROT SKLEP WODERY PROS”.

Pieniądze za zakupiony towar zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia zwrotu do magazynu.

Prawo do odstąpienia od umowy

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni (warunki sklepu internetowego) od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności towaru dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować AJ Group Sp. z o.o. właściciela sklepu internetowego o swojej decyzji i odesłać zamawiany produkt odpowiednio na adres: AJ Group Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska 62-571 Stare Miasto/ adres poczty elektronicznej: info@waderspros.com). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
  • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).
  • W przypadku odstąpienia od umowy AJ Group Sp. z o.o. zwraca Kupującemu otrzymane płatności za towar, pomniejszone o koszt dostawy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
  • AJ Group Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
  • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, prosimy odesłać na własny koszt na adres: AJ Group Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska 62-571 Stare Miasto w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do AJ Group Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
  • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wymiana towaru

W celu wymiany produktów prosimy zwrócić otrzymany towar i złożyć nowe zamówienie.